Duklianskych hrdinov 59, 901 01 Malacky

Kondenzačné sušičky typu FX Kondenzačné sušičky typu FD

Kondenzačné sušičky typu FX

Kondenzačný sušič s kombinovaným výmenníkom tepla s patentovaným systémom odlúčenia kondenzátu zo stlačeného vzduchu (minimalizuje tlakovú stratu) a elektronickým odvádzačom kondenzátu EWD. Kompletne vybavený chladiaci okruh s automatickým expanzným ventilom.

Vstupný vlhký vzduch je podchladený blízko k bodu mrazu vo výmenníkoch tepla a znovu ohriaty na teplotu asi o 10 °C nižšiu ako je teplota stlačeného vzduchu. Behom tohto procesu je kondenzát automaticky odvádzaný. Sušič je vybavený automatickým regulačným systémom, ktorý zabezpečí konštantnú teplotu rosného bodu.

Všeobecná brožúra pre sušičky typu FX a FD
Hľadáte viac informácií ? Brožúra pre kondenzačné sušičky typu FX

Technické špecifikácie

ATLAS COPCO FX5 AŽ FX30

ATLAS COPCO FX40 AŽ FX130

ATLAS COPCO FX170 AŽ FX300

Kondenzačné sušičky typu FD

Kondenzačný sušič vzduchu konštruovaný pre nepretržitú prevádzku v náročných podmienkach. Súčasťou sušiča je rotačný kompresor a patentovaný protiprúdový výmenník s výborným koeficientom prestupu tepla a veľmi nízkou tlakovou stratou, zaisťujúci ochladenie stlačeného vzduchu na požadovaný tlakový rosný bod a spätný ohrev usušeného vzduchu. Regulácia chladiaceho okruhu je pomocou obtoku horúceho plynu (Hot Gas Bypass), ktorá zabraňuje zamrznutiu sušiča, pri veľkých zmenách prietoku vzduchu. Vzniknutý kondenzát je odvádzaný zo sušiča odvádzačom kondenzátu s elektronickou kontrolou hladiny.

 

Elektronický ovládací panel Elektronikon Alpha s LCD displejom:

  • presné zobrazenie hodnoty aktuálneho tlakového rosného bodu,
  • patentovaný algoritmus „Saver Cycle Control“ zaisťuje stálu kvalitu sušenia vzduchu pri rôznych prevádzkových podmienkach a prináša výrazné energetické úspory,
  • alarm upozorňujúci na možný vznik kondenzátu v potrubí (podľa merania relatívnej vlhkosti).

 

Sušič možno tiež voliteľne doplniť o DD a PD filtre, za účelom zníženia obsahu oleja a pevných nečistôt.

Všeobecná brožúra pre sušičky typu FX a FD
Hľadáte viac informácií ? Brožúra pre kondenzačné sušičky typu FD

Technické špecifikácie

ATLAS COPCO FD5 AŽ FD30 – 20BAR

ATLAS COPCO FD5 AŽ FD30

ATLAS COPCO FD40 AŽ FD50 - 20 bar

ATLAS COPCO FD40 AŽ FD95

ATLAS COPCO FD120 AŽ FD285

Potrebujete poradiť alebo máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať.