Duklianskych hrdinov 59, 901 01 Malacky

Dusíkové generátory NGP

Generátor NGP je unikátne zariadenie, ktoré je schopné výroby stlačeného dusíka. Princíp výroby dusíka spočívá v separovaní dusíka zo vzduchu pomocou špeciálneho materiálu CMS (Carbon Molecular Sieve), ktorý je schopný adsorbovať molekuly kyslíka, pričom väčšie molekuly dusíka nie sú ovplyvnené. Životnosť tohto molekulárneho sita je 10 až 15 rokov, nesmie byť ale kontaminované olejom – potrebné inštalovať zodpovedajúci QD filtr.

Vlastná výroba je v princípe podobná adsorpčným sušičom – dve nádoby sa striedajú vo výrobe dusíka, jedna z nich sa vždy regeneruje. Regenerácia CMS trvá vždy o niečo dlhšie ako vlastná výroba dusíka a dodávka dusíka je teda nerovnomerná – preto je nutné inštalovať tlakovú nádobu ako pred, tak i za generátor pre plynulosť dodávky a stálosť nastavenej čistoty dusíka.

Jednoduchá inštalácia:

–  Jednoduchý systém „Plug-and-play“-  Potrebné iba napojenie na rozvod tlakového vzduchu, žiadne ďaľšie špeciálne požiadavky na inštaláciu

–  Plne automatizovaná prevádzka vrátane čidla na zistenie obsahu zbytkového kyslíku

 

Energeticky nenáročná prevádzka:

–  Nízke inštalačné a prevádzkové náklady. Vysoko účinná technológia

–  Prevádzka bez ďaľších nákladov na dopravu, výmenu, dopĺňanie

–  Veľmi krátká návratnosť investície

–  Nepretržitá dodávka (24 hodin denne, 7 dní v týždni)

–  Vlastná výroba dusíka bez závislosti na externej firme

Viac informácií nájdete v priloženej brožúre

Technické špecifikácie

GENERÁTOR DUSÍKA NGP 4 AŽ NGP 1100

VÝKONNOSŤ 1-300 L/S, ČISTOTA 95% AŽ 99,999%

Referenčné podmienky:

Okolitá teplota                                                 20°C

Tlak                                                                1013 mbar

Vstupná teplota                                                20°C

Vstupný tlak                                                     7.5 bar(g)

Výstupná čistota dusíka                                    99.50%

Požiadavky na stlačený vzduch                         ISO8573-1 class 1-4-1

Obmedzenia:

Maximálna teplota na saní generátora               45°C

Maximálna teplota                                          45°C

Minimálna teplota na saní generátora                 5°C

Minimalna okolitá teplota                                  0°C

Minimálny tlak                                                 4 bar(g)

Maximálny tlak                                                10 bar(g)

Minimálna čistota dusíka                                   95%

Maximálna čistota dusíka                                  99.999%

Generátor dusíka NGP+

Potrebujete poradiť alebo máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať.