Duklianskych hrdinov 59, 901 01 Malacky

Dusíkové generátory NGM

Generátor NGM je unikátne zariadenie, ktoré je schopné výroby stlačeného dusíka, pomocou membránového delenia. Membrána sa skladá zo zväzku dutých polymérových vlákien. Membrána umožňuje priechod veľkých molekúl dusíka, ostatné plyny (napríklad kyslík, vodná para a CO2)  penetruje cez poréznu stenu vlákien na druhú stranu.

Stlačený vzduch vstupuje na prívode do generátora a dusík vychádza z generátora.

Membránová technológia je schopná vytvoriť dusík s čistotou mezi 95 a 99,5% a výkonnosťou až 500 Nm3/h.

Jednoduchá inštalácia:
– Vyžaduje iba zdroj suchého stlačeného vzduchu
– Žiadne zvláštne požiadavky na inštaláciu alebo uvedenie do prevádzky
– Vybavený predfiltráciou, tlakomermi a prietokomerom, k zaisteniu nepretržitého presného monitorovania systému.

Energeticky nenáročná prevádzka:
– Nízke inštalačné a prevádzkové náklady
– Prevádzka bez ďaľších nákladov na dopravu, výmenu, dopĺňanie
– Takmer nulové náklady na servis
– Veľmi krátka návrátnosť investície
– Nepretržitá dodávka (24 hodín denne, 7 dní v týždni)
– Vlastná výroba dusíka bez závislosti na externej firme
– Veľmi ľahko nastaviteľné hodnoty pre rozdielne úrovne čistoty

Technické špecifikácie

Generátor dusíka NGM 1 až NGM 7

Referenčné podmienky:

Okolitá teplota                                   20°C

Tlak                                                  1013 mbar

Vstupná teplota                                  20°C

Vstupný tlak                                       7 bar(g)

Výstupná čistota dusíka                       95%

Požiadavky na stlačený vzduch             ISO8573-1 class 1-4-1

Obmedzenia:

Maximálná teplota na saní generátora    50°C

Maximálná teplota                               50°C

Minimálna teplota na saní generátora     5°C

Minimalná okolitá teplota                      0°C

Minimálny tlak                                     4 bar(g)

Maximálny tlak                                    13 bar(g)

Minimálna čistota dusíka                      90%

Maximálna čistota dusíka                      99.5%

Generátor dusíka NGM 1+ až NGM 7+

Výkonnosť až 24,3 -243 NM3/H, čistota 95% až 99,5%

Referenčné podmienky:

Vstupný tlak vzduchu                           8 bar(g)

Výstupný tlak dusíka                            6,5 bar(g)

Okolitá teplota                                    20°C

Tlakový rosný bod vstupného vzduchu   3°C

Tlakový rosný bod dusíka                      -40°C

Požiadavky na stlačený vzduch              ISO 8573-1:2010 class 1-4-1

Kvalita dusíka                                      ISO 8573-1:2010 class 1-2-1

Obmedzenia:

Minimalna okolitá teplota                      5°C

Maximálna okolitá teplota                     50°C

Maximálný tlak                                    13 bar(g)

Maximálna čistota dusíka                      99.5%

Potrebujete poradiť alebo máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať.