Duklianskych hrdinov 59, 901 01 Malacky

Pozn.: Filtre rady 9 až 520 možno na prianie vybaviť elektronickým odvádzačom kondenzátu EWD. Voliteľne je k dispozícii i beznapäťový kontakt pre signalizáciu max. tlakovej diferencie.

ATLAS COPCO UD+

Tieto filtre kombinujú dva filtračné kroky do jedného, týmto spĺňajú požiadavky na kvalitu rôznorodých aplikácií a poskytujú celý rad významných výhod.

Odstraňuje nečistoty do veľkosti

0,01 μm – 99,99 %

Maximálny obsah zvyškového oleja pri 20 °C

0,0009 ppm

 

1. 40 % zníženie tlakovej straty, a tým i zníženie energetickej náročnosti.
2. Zvýšenie kvality vzduchu vďaka spojeniu dvoch sériovo riadených filtrov DD+ a PD+.
3. Zníženie nároku na priestor.
4. Nová technológia filtrovania Nautilus.

 

Pozrite si našu všeobecnú brožúru pre filtre

Potrebujete poradiť alebo máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať.