Duklianskych hrdinov 59, 901 01 Malacky

ATLAS COPCO QDT 20 – 310

Prúd stlačeného vzduchu prechádza skrz aktívne uhlie, ktoré je obsiahnuté v elemente QDT filtra, a ktorý absorbuje olejové pary a olejový aerosol.

Filter DD+ a PD+ musí byť predradený v inštalácii!

QDT filter adsorbuje všetok olej a väčšinu jeho prchavých zlúčenín.

Niektoré prchavé organické substancie je ťažké zo stlačeného vzduchu odstrániť. Tento filter napríklad nedokáže odstrániť metán, oxid uhoľnatý a niektoré iné jedovaté plyny a výpary. Z tohto dôvodu nemôže byť stlačený vzduch z QDT filtra použitý priamo pre dýchacie účely.

 

Maximálny obsah zvyškového oleja pri 35 °C

0,003 ppm (0,003 mg/m3)

Maximálna teplota na vstupe filtra QDT

35 °C

Pozrite si našu všeobecnú brožúru pre filtre

Potrebujete poradiť alebo máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať.