Duklianskych hrdinov 59, 901 01 Malacky

BD+ CD+ CD+ Cerades

Adsorpčné BD+ sušičky

Adsorpčný sušič vzduchu regenerovaný prietokom horúceho vzduchu s veľmi nízkou tlakovou stratou. Súčasťou sušiča sú dve veže obsahujúce veľmi porézny granulovaný materiál Silicagel, ktorý dokáže adsorbovať veľké množstvo vodnej pary. Prevádzkový cyklus sušiča sa opakuje a je ovládaný časovo, a takisto na základe snímania aktuálneho rosného bodu. Zatiaľ čo prvá veža vysúša stlačený vzduch, druhá veža se regeneruje a naopak. Regenerácia sa dosahuje pomocou externého ohrievača.

Sušič je štandardne vybavený kompletnou elektronickou kontrolou prevádzkového stavu s možnosťou pripojenia dátového kábla pre diaľkové monitorovanie (voliteľné príslušenstvo), alebo prenos chybového hlásenia. Stav tlakového rosného bodu je zobrazovaný na ovládacom paneli sušiča.

Súčasťou sušiča sú dva filtre na vstupe (DD a PD) a jeden prachový (DDp) na výstupe. Za príplatok je možnosť celkovej izolácie veží.

Sušič je takisto štandardne vybavený sofistikovanou riadiacou jednotkou Elektronikon, ktorá napr. umožňuje programovanie prevádzky sušiča v reálnom čase kalendárneho týždňa.

Dodáva sa i varianta pre tlakový rosný bod -70 °C (izolácia veží je súčasťou).

Voliteľným doplnkom je takisto zvuková alebo čistiaca tryska.

Hľadáte viac informácií ? Pozrite si brožúru pre adsorpčné sušičky

Technické špecifikácie

ATLAS COPCO BD100+ AŽ BD300+

Adsorpčné CD+ sušičky

Adsorpčný sušičky vzduchu jednoduchej a spoľahlivej konštrukcie s veľmi nízkou tlakovou stratou. Súčasťou sušiča sú dve veže obsahujúce veľmi porézny granulovaný materiál Al2O3, ktorý dokáže adsorbovať veľké množstvo vodnej pary. Prevádzkový cyklus sušiča sa opakuje a je ovládaný časovým spínačom. Zatiaľ čo prvá veža vysúša stlačený vzduch, druhá veža sa regeneruje a naopak. Regenerácia sa dosahuje pomocou vysušeného vzduchu, ktorého malá časť sa odoberá na výstupe zo sušiča.

Sušič je štandardne vybavený kompletnou elektronickou kontrolou prevádzkového stavu s možnosťou pripojenia dátového kábla pre diaľkové monitorovanie (voliteľné príslušenstvo), alebo prenos chybového hlásenia. Stav tlakového rosného bodu je zobrazovaný na ovládacom paneli sušiča.

Súčasťou sušiča sú dva filtre na vstupe (DD a PD) a jeden prachový (DDp) na výstupe.

Možnosť dodania voliteľného doplku – čistiace, či akustické trysky.

Voliteľne možno sušič vybaviť riadiacou jednotkou Elektronikon® Graphic (voliteľné príslušenstvo), ktorá riadi ovládanie na prepínanie veží (Purge control) na základe merania tlakového rosného bodu, čo vedie k úsporám elektrickej energie kompresora.

Hľadáte viac informácií ? Pozrite si brožúru pre adsorpčné sušičky

Technické špecifikácie

ATLAS COPCO CD110+ až CD300+ 11bar

ATLAS COPCO CD110+ až CD300+ 16bar

Adsorpčné sušičky CD+ CERADES

Sušiče CERADES sú nevykurované adsorpčné sušiče zamerané na odstránenie vlhkosti zo stlačeného vzduchu pre priemyselné aplikácie.

Sušiče CD+ sú dostupné vo variante pre dosiahnutie tlakového rosného bodu až -20 °C (-4 °F) alebo až -40 °C (-40 °F) a sú vybavené elektronickou riadiacou jednotkou DC1. Ako doplnok je dostupná riadiaca jednotka Elektronikon™ Touch vrátane snímača tlakového rosného bodu (PDP). Sušiče sú určené pre vnútorné použitie v nadmorskej výške až 2000 m (6560 ft).

Sušič je dodávaný vrátane všetkej potrebnej filtrácie – vstupný filter UD+

Možné rozšírenie

  • Snímač tlakového rosného bodu – významná úspora nákladov
  • Konštrukcia pre inštaláciu na stenu – zníženie zástavbovej plochy

Cerades je revolučná technológia vyvinutá a patentovaná spoločnosťou Atlas Copco

  • Nižšia tlaková správa
  • Dlhšia životnosť sušiča
  • Nedochádza k rozpadu desikantu – nekontaminuje vzduch prachom
  • Ďalšie servisné intervaly
  • Stabilný tlakový rosný bod
  • Nie je potrebný výstupný filter – nižšie servisné a investičné náklady
Hľadáte viac informácií ? Pozrite si brožúru pre adsorpčné sušičky

Technické špecifikácie

ATLAS COPCO CD20+ AŽ CD55+ CERADES TRB -40°C

ATLAS COPCO CD25+ AŽ CD65+ CERADES TRB -20°C

ATLAS COPCO CD65+ AŽ CD125+ CERADES TRB -40 °C

ATLAS COPCO CD80+ AŽ CD150+ CERADES TRB -20 °C

ATLAS COPCO CD170+ AŽ CD335+ CERADES TRB -40 °C

ATLAS COPCO CD195+ AŽ CD300+ CERADES TRB -20 °C

Potrebujete poradiť alebo máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať.