Spoločnosť DVK servis s. r. o. vznikla na základe dlhoročných skúseností zakladateľov spoločnosti v oblasti technického návrhu, predaja, montáže, servisu a opráv kompresorov, vývev, dúchadiel, priemyselného chladenia, vzduchotechniky, potrubných rozvodov a pneudopravy.

Spoločnosť DVK servis s. r. o. vznikla na základe dlhoročných skúseností zakladateľov spoločnosti v oblasti technického návrhu, predaja, montáže, servisu a opráv kompresorov, vývev, dúchadiel, priemyselného chladenia, vzduchotechniky, potrubných rozvodov a pneudopravy.

Ponúkame:

  • Predaj technologických zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu.

  • Predaj technologických zariadení na chladenie médií (vzduch, voda, glykol) výrobno-technologických procesov.

  • Predaj technologických zariadení na vytváranie podtlaku.

  • Montáž potrubných rozvodov k dodávaným technologickým zariadeniam.

  • Návrhy jednotlivých technologických zariadení podľa požiadaviek investora - inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo.

  • Spracovanie projektovej dokumentácie, revízie a posudkov v zmysle platnej legislatívy a noriem.

  • Komplexná montáž technologických zariadení, uvedenie do prevádzky, vykonanie potrebných skúšok s vystavením predpísanej dokumentácie pre uvedenie do trvalej prevádzky.

  • Zabezpečenie servisu, dodávky náhradných dielov a opráv dodávaných technológii alebo im podobných.

  • Požičovňa strojov a náradia.

Spolupracujeme
s najvýznamnejšími svetovými výrobcami technologických zariadení:

Atlas Copco
LuToS
Hiross
  Becker