Dúchadlá, Vývevy, Kompresory Logo

Priemyselné chladenie

Technologické zariadenia na ochladzovanie priemyselných procesov,

ako je výroba potravín, spracovanie plastov, presná strojárska výroba, papierenský a chemický priemysel.

Hyperfree, Hyperchill, Hyperchill Laser, Hyperchill Maxi.Hyperfree Hyperchill Hyperchilllaser Hyperchillmaxi